Darba dienās - 09:00 - 18:00
DINO ZOO – viss nepieciešamais Tavam mīlulim | DINO ZOO - DINO ZOO - TAVA TERITORIJA
Darba dienās - 09:00 - 18:00
/ Privātuma aizsardzības noteikumi / SIA "ZOO Centrs" privātuma politika

SIA "ZOO Centrs" privātuma politika

 

SIA "ZOO Centrs" privātuma politika

 

Par mums

 

Pārzinis: SIA "Zoo Centrs", vienotais reģistrācijas Nr. 40003622166, (turpmāk – Zoo Centrs).

 

Šajā Privātuma Politikā jebkura vārda "Jūs", "Jūsu" vai līdzīgu izteicienu izmantošana nozīmē jebkuru SIA Zoo Centrs veikala vai e-veikala www.dinozoo.lv apmeklētāju. Tādi termini kā "mēs”, "mūsu" vai līdzīgi izteicieni nozīmē SIA "Zoo Centrs".

 

Šī privātuma politika izskaidro kā Zoo Centrs apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. Zoo Centrs privātuma politika attiecas uz personas datu apstrādi, ko veic Zoo Centrs, tajā skaitā saistībā ar šīs interneta vietnes darbības nodrošināšanu un tiešā mārketinga vai citu paziņojumu nosūtīšanu. Uz interneta vietnes reģistrētajiem lietotājiem attiecināmi arī papildus noteikumi, kas noteikti e-veikala lietošanas noteikumos.

 

Zoo Centrs, apstrādājot personas datus, ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr. 2016/679 un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības, kā arī citas Latvijā spēkā esošo tiesību aktu prasības.

 

Jūsu privātums

Mūsu mērķis ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt Jūs par to, kā un kāpēc mēs izmantojam Jūsu personisko informāciju.

Mūsu mērķis ir likt Jums justies droši, izpaužot mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.

Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām un kārtībai.

Mēs esam iecēluši atbildīgo personu, kuras uzdevums ir uzraudzīt personas datu aizsardzības regulējuma prasību un kārtības ievērošanu.

Mēs aizsargājam Jūsu personisko informāciju un ievērojam konfidencialitāti visā, ko mēs darām. Šī politika ļauj Jums uzzināt, kādus datus mēs varam iegūt par Jums, kā mēs tos izmantosim, un sniegsim informāciju par Jūsu tiesībām un to, kā Jūs ar mums varat sazināties.

Mēs regulāri sekojam līdzi datu aizsardzības un privātuma jautājumiem, tādēļ šī privātuma politika var tikt mainīta vai papildināta jebkurā brīdī. Šajā interneta vietnē tiks publicēta aktuālā privātuma politika. Jebkura privātuma politikas versija, kas publicēta interneta vietnē, aizstāj visas iepriekšējās privātuma politikas versijas un stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas.

 

 

Kādu kategoriju personas datus mēs ievācam un kādēļ?

 

  • Sīkdatnes (Cookies)

 

Plašāka informācija par sīkdatnēm pieejama šeit.

 

  • Pakalpojumu sniegšana

 

Lai mēs varētu sniegt Jums mūsu pakalpojumus, mums ir nepieciešami Jūsu dati.

 

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

- Personiskā informācija (vārds, uzvārds)

- Kontaktinformācija (dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs)

- Personas kods

- Bankas konta/norēķinu kartes numurs

Jūsu piekrišana, Pakalpojuma sniegšanas nodrošināšana, Likuma prasību izpilde

 

 

-           Pret mums vērstu prettiesīgu darbību izmeklēšana un novēršana

 

Lai konstatētu un novērstu prettiesīgas darbības pret Zoo Centrs (piemēram, izmeklētu un novērst pārkāpumus, aizsargātu un uzlabotu mūsu IT sistēmas, novērstu uzbrukumus un ielaušanos vai nesankcionētu interneta vietnes rediģēšanu vai piekļuves traucēšanu interneta vietnei, novērstu mēstuļu sūtīšanu, pikšķerēšanu vai citas neatļautas darbības), varam vākt un apstrādāt mums pieejamos datus, t.sk., nododot tos tiesībaizsardzības iestādēm vai informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijām.

 

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

- Lietotāja ģenerētie dati, apmeklējumu vēsture, ar lietotajām ierīcēm saistītie dati un to iestatījumi, piemēram, valodas iestatījumus, laika zona, operētājsistēma un platforma, IP un MAC adreses, pārlūkprogrammas iestatījumi, cita informācija par interneta vietnes un Zoo Centrs digitālo pakalpojumu izmantošanu, cita identificējošā informācija.

Mūsu leģitīmā interese novērst ļaunprātīgu pakalpojumu izmantošanu vai pakalpojumu sniegšanas traucēšanu, vai izmeklēt un novērst noziedzīgu nodarījumu pret uzņēmumu.

Lai izpildītu piemērojamos tiesību aktos noteiktu juridisku pienākumu

 

 

  • Videonovērošana telpās

 

Mēs veicam videonovērošanu Zoo Centrs kompleksā Dino Zoo Pasaule – Rīgā, Krasta ielā 52 un apstrādājam Jūsu personas datus, kad Jūs tur atrodaties. Videonovērošana tiek veikta drošības nolūkos, tā palīdz nodrošināt infrastruktūras, personāla un apmeklētāju drošību, palīdz novērst, atklāt un izmeklēt aprīkojuma vai īpašuma (kas pieder pārzinim vai apmeklētājiem) zādzības, kā arī palīdz novērst vai atklāt fiziskus draudus personāla un apmeklētāju drošībai. Videonovērošanas ierakstā iegūtie dati tiek glabāti tā, lai tiem nepiekļūtu trešās personas.

Videonovērošanas ieraksti mūsu sistēmās tiek glabāti ne ilgāk kā divas līdz četras nedēļas. Saņemot tiesībsargājošo institūciju vai datu subjekta likumīgu pieprasījumu, kā arī ar pārziņa valdes locekļa rīkojumu atsevišķs videoieraksts (tā daļa) var tikt glabāta ilgāku glabāšanas termiņu, tomēr ne ilgāk kā nepieciešams konkrētajā gadījumā (piemēram, incidenta izmeklēšanai).

Papildus informācija par veikto videonovērošanu un ar to saistīto datu apstrādi pieejama mūsu birojā vai sazinoties ar pārzini.

 

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

- Sejas attēls, atrašanās vieta un laiks

Mūsu leģitīmā interese

Mūsu darbinieku un klientu vitālo interešu, tostarp veselības un dzīvības aizsardzība

 

 

  • Tiešais mārketings, reklāma un informatīvie materiāli

 

Saņemot Jūsu piekrišanu, mēs informējam Jūs par dažādiem jaunumiem un aktualitātēm, kas saistās ar mūsu un mūsu sadarbības partneru pakalpojumiem, akcijām, konkursiem, piedāvājumiem un loterijām. Ja Jūs vēlaties saņemt mūsu jaunumus, Jums tas jānorāda mūsu interneta vietnē vai piesakoties citā piedāvātajā veidā.

 

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

- Personiskā informācija (vārds, uzvārds)

- Kontaktinformācija (dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs)

- saziņas valoda

Jūsu piekrišana

 

 

  • Jūsu sniegtie dati, kad notiek saziņa ar mums

 

Kad sazinieties ar mums vai mums nepieciešams Jūs informēt, lai atbildētu uz Jūsu pieprasījumu, apstrādātu Jūsu iesniegumu vai piemērojamos tiesību aktos noteiktajos gadījumos aktos sazinātos ar Jums, varam Jūs identificēt un sazināties ar Jums izmantojot mums pieejamo kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi), lūgt papildus identificējošu informāciju, ja tas nepieciešams adekvāta privātuma aizsardzībai vai mūsu pienākuma izpildei, kā arī informētu mūsu sadarbības partnerus, lai varētu labāk reaģēt uz Jūsu vēlmēm vai uzlabot mūsu produktus un pakalpojumus.

Lai veiktu klientu apkalpošanas kvalitātes kontroli, lai organizētu pakalpojuma līgumsaistību izpildi un nodrošinātu preces pasūtījuma veikšanu telefoniski, telefona saruna var tikt ierakstīta. Sarunu tiek uzglabāti ne ilgāk kā divus mēnešus, izņemot gadījumus, ja tos pieprasījušas tiesībsargājošās iestādes vai ir konstatēti noziedzīgi nodarījumi vai pārkāpumi. Šo pakalpojumu nodrošina telekomunikāciju pakalpojuma sniedzējs, ar kuru esam noslēguši sadarbības līgumu un kurš apņēmies šos datus apstrādāt, ievērojot adekvātas datu drošības garantijas.

 

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

- Personiskā informācija (vārds, uzvārds)

- Cita identificējošā informācija

- Kontaktinformācija (dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese vai mobilā tālruņa numurs)

- Balss (telefona sarunas) ieraksts

Lai izpildītu piemērojamos tiesību aktos noteiktu juridisku pienākumu. 

Mūsu leģitīmā interese.

 

 

No kādiem avotiem mēs iegūstam personas datus, cik tie ir pareizi?

 

Personas datus mēs iegūstam no Jums. Mēs apkopojam informāciju, ko saņemam, kad Jūs apmeklējat mūsu veikalus un lietojot interneta vietni (tajā skaitā to aplūkojot vai izmantojot tiešās saziņas (livechat) funkciju), iepērkaties mūsu interneta veikalā, piedalaties klientu lojalitātes programmās, sniedzot mums datus (tajā skaitā datus, kurus Jūs sniedzat mums pirms mūsu pakalpojuma saņemšanas vai aizpildot informācijas laukus interneta vietnē), kā arī datus, ko Jūs sniedzat sazinoties ar mums. Mēs varam saņemt datus no pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina interneta vietnes darbību, t.sk., tās darbības statistikas pakalpojumus, pretuzbrukumu, drošības un ielaušanās aizsardzības pakalpojumus.

 

Ja ir mainījušies Jūsu dati, ko esat mums sniedzis (piemēram, kontaktinformācija jaunumu saņemšanai), Jums nekavējoties par to mūs jāinformē, labojot nepareizos vai neprecīzos datus.

 

Kam mēs nododam Jūsu personas datus?

- Pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri

 

Lai pildītu savas saistības pret Jums, nodrošinātu interneta vietnes darbību un Zoo Centrs pakalpojumus, mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem un iestādēm, kas sniedz pakalpojumus mums, piemēram, ar interneta vietnes uzturēšanu un darbību saistītos pakalpojumus, vai lai veiktu tiešā mārketinga ziņojumu sūtīšanu.

Ja izmantojot interneta vietni reģistrēsieties ziņojumu saņemšanai, loterijai, konkursiem vai akcijām, aizpildīsiet kādu aptauju vai izmantosiet citu informācijas apmaiņas iespēju, Jūsu dati var tikt nodoti attiecīgajam aptaujas, akcijas vai loterijas organizētājam vai saistītajiem pakalpojumu sniedzējiem, preču izplatītājam, kuri saistīti ar Jūsu izvēlēto informācijas apmaiņas vai nodošanas iespēju, kā arī ziņojumu nosūtīšanas pakalpojumu sniedzējiem.

Sīkdatnes apstrādājam un saņemam mēs un mūsu sadarbības partneri, kuri nodrošina interneta vietnes darbību, apkopo un analizē Jūsu darbību interneta vietnē.

Mēs pieliekam saprātīgas pūles, lai pārbaudītu visus pakalpojuma sniedzējus, kas mūsu vārdā un uzdevumā apstrādā Jūsu personas datus. Mēs izvērtējam, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši mūsu uzdevumiem, norādījumiem, instrukcijām un normatīvo aktu prasībām. Šie uzņēmumi nav tiesīgi Jūsu personas datus izmantot kādiem citiem mērķiem. Mēs Jūsu personas datus nododam trešajām pusēm, kas ir iesaistītas Jūsu izvēlētā pakalpojuma nodrošināšanas izpildē.

 

- Tiesību aizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību iestādes

 

Lai pildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus, mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, policijai), valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, tiesām), kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, arī tāpēc, lai aizstāvētu mūsu likumīgās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot prasības, pretenzijas un iesniegumus.

 

Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ)

Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) teritorijā.

Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar Jūsu piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi.

 

Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?

Visi no Jums iegūtie personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, vai arī kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz to. Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu likumu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses.

Kad šis periods ir beidzies, mēs drošā veidā izdzēsīsim Jūsu personas datus vai padarīsim tos nepieejamus (arhivēšana), vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Jums.

Mēs paturam tiesībās ātrāk dzēst vai neatgriezeniski anonimizēt Jūsu datus, ja ir zudis tiesiskais pamats to izmantošanai vai tie nav nepieciešami tālāka pakalpojuma nodrošināšanai.

Jūs esat atbildīgi par to datu glabāšanu un dzēšanu, kas atrodas Jūsu gala iekārtā (kešatmiņas (cache) un sīkdatņu dzēšanai izmantojiet interneta pārlūkprogrammas attiecīgos iestatījumus).

 

Kā mēs aizsargājam Jūsu personas datus?

Mēs nodrošinām, pastāvīgi pārskatām un uzlabojam aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, mēs pielietojam mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.

Tomēr, mēs rekomendējam Jums ievērot vispārējos datora un interneta lietošanas drošības noteikumus, kā arī Jūsu privāto datu aizsardzības un glabāšanas prasības, un mēs neuzņemsimies atbildību par nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas datiem un/vai datu zudumu, ja tas noticis Jūsu vainas vai nolaidības dēļ.

 

Kādas ir Jūsu tiesības?

Jums kā datu subjektam ir vispārējas tiesības, ko paredz Vispārīgā datu aizsardzības regula un citi piemērojamie tiesību akti, tajā skaitā:

- Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi šiem personas datiem, vai arī izsniegt informāciju par personas datiem, ja tiešas piekļuves nodrošināšana nav paredzēta.

- Personas datu labošana

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt mums to labot vai papildināt.

- Piekrišanas atsaukšana

Ciktāl mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana, kā arī gadījumos, kad datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar citu tiesisko pamatu.

- Iebildums pret datu apstrādi adresētās informācijas piegādes nolūkos

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga, adresētās informācijas piegādes nolūkos.

- Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja mums būs motivēti iemesli turpināt apstrādāt Jūsu personas datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu iesniedziet mums rakstveida iesniegumu.

- Dzēšana

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums mums liek saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet mums rakstveida iesniegumu.

- Apstrādes ierobežojums

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, tas var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt mūsu pakalpojumus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet mums rakstveida iesniegumu.

- Datu pārnese

Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, kā arī ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu iesniedziet mums rakstveida iesniegumu.

 

Kāds likums regulē interneta vietnes darbību?

Interneta vietnes darbību, kā arī visas attiecības starp Jums un Zoo Centrs regulē Latvijas Republikas tiesību akti, kā arī attiecīgi piemērojamie Eiropas Savienības tiesību akti.

 

Kas regulē datu apstrādi citās mājaslapās uz kurām ir saitēs?

Zoo Centrs interneta vietnē var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta vietnēm (mājaslapām), kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Zoo Centrs nenes atbildību.

 

Ar ko varu sazināties, ja man ir kādi jautājumi?

Ja Jums rodas kādi jautājumi, komentāri vai pieprasījumi saistībā ar privātuma politiku vai Jūsu personas datu apstrādi sazinieties ar Zoo Centrs.

Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv)

 

- Pārziņa un datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Lai sazinātos ar mums, varat rakstīt uz dinozoo@dinozoo.lv  vai:

SIA "Zoo Centrs", Vienības gatvē 109, Rīgā, LV-1058, tālr.: (+371) 67496810