Darba dienās - 09:00 - 18:00
DINO ZOO – viss nepieciešamais Tavam mīlulim | DINO ZOO - DINO ZOO - TAVA TERITORIJA
Darba dienās - 09:00 - 18:00
/ Privātuma aizsardzības noteikumi / Personas datu apstrāde un privātums (e-veikals)

Personas datu apstrāde un privātums (e-veikals)

Personas datu apstrāde un privātums (e-veikals).

 

Pircēju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība.

Pircēju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes mērķis –pasūtījumu noformēšana, Preču pārdošana un piegāde, informēšana par aktualitātēm.

Reģistrējoties Interneta veikalā un/vai lietojot Interneta veikalu Pircējs apliecina, ka ir informēts, ka Sabiedrība veic Pircēja personas datu apstrādi Vispārīgā datu aizsardzības regulas un Fizisko personu datu apstrādes likuma izpratnē.

Lai veiktu Pircēja reģistrāciju Interneta veikalā, tādā veidā nodrošinot iespēju Pircējam saņemt saistošas akcijas un pakalpojumus, kā arī piedāvātu Pircējam citas priekšrocības un privilēģijas, mēs apstrādājam Pircēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu.

Lai identificētu Jūs kā pircēju un preču saņēmēju, izrakstītu rēķinu, nodrošinātu preces piegādi un izpildītu citas ar noslēgtā Līguma izrietošās saistības, Sabiedrība apstrādā Pircēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, dzīvesvietas (piegādes) adresi un norēķinu informāciju.

Lai nosūtītu Pircējam darījumu un administratīvo komunikāciju materiālus, piemēram, veiktās reģistrācijas vai pirkuma apstiprinājumu, atgādinājumu par nepabeigtu pirkumu, vai sīkāku informāciju par preces piegādi, Sabiedrība apstrādā Pircēja vārdu, uzvārdu, e-pastu un tālruņa numuru.

Lai sniegtu atbildes uz Pircēja jautājumiem, aizpildot Sabiedrības mājaslapas saziņas sadaļu, tieši sazinātos ar Sabiedrības personālu telefoniski vai elektroniski, Sabiedrība apstrādā Pircēja brīvprātīgi sniegtos personas datus – vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, kā arī citu sniegto informāciju. Pircēja personas dati tiks izmantoti tikai, lai sazinātos ar Pircēju un atbildētu uz Pircēja jautājumiem, komentāriem vai ierosinājumiem.

Lai veiktu klientu apkalpošanas kvalitātes kontroli, lai organizētu pakalpojuma līgumsaistību izpildi un nodrošinātu preces pasūtījuma veikšanu telefoniski, telefona saruna var tikt ierakstīta. Sarunu ieraksti tiek uzglabāti ne ilgāk kā 2 mēnešus, izņemot gadījumus, ja tos ir pieprasījušas tiesībsargājošās iestādes vai ir konstatēti noziedzīgi nodarījumi. Šo pakalpojumu nodrošina telekomunikāciju pakalpojuma sniedzējs, ar kuru esam noslēguši sadarbības līgumu.

Pircējam ir tiesības Interneta veikalā pašam pievienot, labot vai dzēst par sevi norādītos datus.

Lai piedalītos preču un pakalpojumu loterijās un konkursos, Sabiedrība apstrādā Pircēja vārdu, uzvārdu, e-pastu un tālruņa numuru, kā arī loterijai nepieciešamo informāciju (piemēram pirkuma datumu, pirktās preces vai čeka numuru). Izsakot vēlmi piedalīties loterijās un konkursos, Pircējs piekrīt un neiebilst savu personas datu apstrādei.

Atgādinājums par nepabeigtu pirkumu.

Informējam, ka izsūtīsim tehniskā atbalsta e-pastu 72 h laikā no brīža, kad Pircējs nebūs pabeidzis noformēt pirkumu Sabiedrības Interneta veikalā. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka Pircēju nav skārušas tehniskas problēmas pirkuma veikšanas brīdī un atsauktu preces rezervāciju.

 

Personas datu glabāšanas laiks

Sabiedrība Pircēja personas datu glabās tik ilgi, kamēr tiek lietots Interneta veikals dinozoo.lv vai cik nepieciešams minēto apstrādes mērķu sasniegšanai, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Ja datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Pircēja sniegtu piekrišanu, tad dati tiks apstrādāti, kamēr Pircēja piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta, ja vien turpmākai datu apstrādei nav cits nolūks.

Personas datu nodošana

Reģistrējoties Interneta veikalā un/vai lietojot Interneta veikalu, Pircējs apliecina, ka ir informēts par savu personas datu nodošanu personas datu apstrādātājiem, kas Sabiedrības vārdā nodrošina pakalpojumu izpildi (piemēram, Preču piegādātājam un kurjeram, apstrādātāja grāmatvedībai, Interneta veikala platformas uzturētājiem).

Lai pildītu savas saistības pret Jums, mēs varam nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, IT infrastruktūras izstrādātājam un uzturētājam, mārketinga aģentūrām, līzinga kompānijām, kurjerdienestiem u.c. Šiem uzņēmumiem, saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts aizsargāt Jūsu personas datus un apstrādāt tikai saskaņā ar mūsu norādītajiem mērķiem.

Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

Personas datu apstrādes vieta, Pircēja tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi – skatīt SIA Zoo Centrs vispārīgo privātuma politiku.